Apie

Apie k?ryb?… išgyvenimus… k?rybinius ieškojimus… ir apie pat? gyvenim?.
Esu Rasa Bartaševi?i?t?, gyvenu savo mieste Vilniuje. Mano gatv?s, mano b?tis ir buitis, mano išgyvenimai, jausmai ir gyvenimas – visa tai esu aš ir mano k?ryba. Baigiau mokslus Vilniaus dail?s akademijoje. Studij? metu daug tapiau ir toliau t?siu savo k?rybin? veikl?, kuri apima tapyb?, fotografij?, iliustracij? ir grafin? dizain?. O jei tai kam nors (Jums) ?domu, labai džiaugiuosi…

 

mygtukas-9-asMeno studijos vadov? – tapytoja Rasa Bartaševi?i?t?, 2005 metais baigusi tapybos studijas Vilniaus dail?s akademijoje. 2007 metais ?gijo dail?s pedagogo kvalifikacij?, suteikian?i? teis? dirbti pedagogo darb?. Šiuo metu intensyviai dirba k?rybin? darb? tapybos srityje, rengia personalines parodas. Dailinink? moko vaikus, vyresnio amžiaus moksleivius ir suaugusiuosius akademinio piešimo, tapybos, daikt? dekoravimo, l?li? gamybos ir kit? dail?s technik?.

Tel. +370 674 18309
rasaibart [at] gmail.comvirselis-1-mergaite

Comments are closed